Acasa

Administraţia locală este reprezentată de: Vasile Neicu-primar; Gheorghe Martinescu-viceprimar; Dirna Cristian-secretar şi Diana Alexandra Panait-contabil şef.


Primăria comunei Pantelimon a elaborat şi realizat un număr important de proiecte de dezvoltare economică şi socială, a satelor comunei, începând din anul 2008 şi pănâ în prezent, precum şi în perspectivă, care vor avea menirea de a transforma comuna într-o localitate cu adevărat modernă. Acestea sunt lucrări de modernizare a infrastructurii existente (pietruiri, tratamente bitu­minuase, asfaltări): Călugăreni-Nistoreşti, D.C. 75 Pan­telimonu de Jos - Nistoreşti. Au fost realizate lucrări de reparaţie la şcolile din Runcu şi Nistoreşti precum şi la şcoala cu clasele I-VIII din Pantelimon, care au fost dotate cu mobilier nou şi modern; a fost extinsă reţeaua de apă potabilă din Pantelimonu de Jos; au fost amenajate parcurile din comună, în cadrul Programului National de imbunătăţirea mediului, prin realizarea de spaţii verzi în localitate; s-a realizat întreţinerea şi pietruirea de drumuri în satele comunei; de asemenea dotarea parcu­lui de joacă pentru copiii din Pantelimonu de Sus, Run­cu şi Nistoreşti; a fost realizată o nouă bază sportivă în satul Runcu, iar în Pantelimonu de Sus baza sportivă a lost dotată cu ilurninat pentru nocturnă.

A fost extinsă şi modernizată reţeaua de alimentare cu apă potabilă, ca­nalizare apă menajeră şi staţie de epurare în Pante1imonu de Sus. Se preconizează construirea unui nou lăcaş de cult romano-catolic în satul Nistoreşti. În fază de execuţie se află un nou pod pe râu1 Casimcea din satul Nistoreşti şi se execută forajul puţurilor pentru apă potabilă în satul Runcu, unde se va construi şi o staţie de pompare.