Educatie, Invatamant, Cultura

Educaţia elevilor de vărstă preşcolară şi şcolară este asigurată în 5 grădiniţe şi 5 şcoli de cultură generală.


Şcoala cu clasele I-VIII din Pantelimonu de Sus, reprezintă şcoala coordonatoare pentru şcolile din satele arondate comunei: Runcu, Pantelimonu de Jos, Nistoreşti şi Călugăreni, cuprinzănd şi grădiniţele aferente. Şcoala sprijinită de autorităţiile locale şi-a propus să înfiinţeze, "Aşezământul Cultural", prin care să se deruleze diferite activităţi culturale cum ar fi: derularea activităţii ansamblului folcloric Ulmetum care susţine spectacole atât în comună căt şi în judeţ, de asemenea înfiinţarea unei formaţii de teatru.

Anual sunt şcolarizaţi în medie 250 de elevi repartizaţi pe două nivele educaţionale: clase1e prirnare I-IV şi cele gimnaziale V-VIII.

Viaţa spirituală a comunei este susţinută de existenţa a 5 biserici ortodoxe, în fiecare sat al cornunei şi o biserică romano-catolică în satul Pantelimonu de Sus. O atenţie deoebită este acordată. sărbătorii hramului bisericilor din satele arondate comunei, precum şi tradiţia sărbătorilor de iarnă, a celor pascale, a sezătorilor, precum şi a serilor culturale.