Sanatate

Pentru ocrotirea sănătăţii populaţiei există o circumscripţie sanitară care dispune, astăzi, de o modemă şi spaţioasă clădire deservită de un medic de familie şi cadre cu pregătire medicală medie. Spitalizarea este asigurată în orasul Harşova, la o distanţă de 45 km şi Constanţa la 60 Km.