Primarie

Primar: Vasile NEICU – PSD

Viceprimar: Gheorghe MARTINESCU – PSD

Secretar: Cristian DIMA

Contabil: Diana – Alexandra Panait

 

Consilieri

MARTINESCU Gheorghe – PSD

ORZA Ana – PSD

ANDREI Dumitru – PSD

GHERAESCU Gheorghe – PSD 

MOCANU Valentin – PSD 

MURESAN Ioan – PNL 

ION Nicolae – PNL