Dezvoltare economică

În prezent comuna are o economie agrară, dispunând de o suprafață arabilă de 11.866 ha – care reprezită suprafața arabilă, pășuni, livezi și vii.
În structura suprafeței cultivate și a producției vegetale, ponderea cea mai mare revine culturilor de porumb, grâu, orz, rapiță, floarea soarelui, legume etc.
Pe teritoriul comunei își desfășoară activitatea circa 60 de societăți comerciale cu profil agricol. Dintre acestea mai importante cu pondere economică sunt: „AGROFACTORY” – 2000 ha; „Comparo Investment” – 1208; „PAN AMA AGRA” – 690ha; „Irimia Constantin-Dumitru – 400 ha; „SIG SLIVEN AGRO” – 332 ha etc.