Dezvoltare

Prioritățile de dezvoltare locală pentru perioada 2014-2022 sunt:
-lucrări de modernizare a infrastructurii existente (pietruiri, tratamente bituminoase, asfaltări);
-înființarea de locuri de muncă prin atragerea și sprijinul unor investitori;
-a fost extinsă și modernizată rețeaua de alimentare cu apă potabilă, canalizare apă menajeră și stație de epurare în toate satele aferente;
-construirea de grupuri sanitare interioare la toate școlile și grădinițele arondate (lucrare în curs);
-dotarea Căminelor culturale din satele aferente cu mobilier, aparatură electronică și de sonorizare;
-sprijinirea unităților de cult din cadrul comunei pentru refacerea bisericilor (Pantelimon de Jos, Nistorești, Călugăreni;
-dotarea școlilor și grădinițelor cu mobilier modern;
-sprijinirea Muzeului de Istorie și Arheologie pentru restaurarea cetății „Ulmetum” și înființarea unui muzeu local de arheologie;
Autoritățile locale au sprijinit investitorii, din zonă, pentru ca aceștia să creeze noi locuri de muncă.
Oportunitățile economice și turistice ale zonei sunt premizele unei dezvoltări rurale, durabile, favorabile locitorilor și întregului ținut dintre Dunăre și mare. Toate aceste facilități vor alinia comuna la cerințele actuale ale dezvoltării rurale, ale unei țări membre în Uniunea Europeană și vor aduce localitatea în traseele turistice importante ale județului.