Primarie

Primar: Vasile NEICU – PSD

Viceprimar: Gheorghe MARTINESCU – PSD

Secretar: Cristian DIMA

Contabil: Diana – Alexandra Panait

Consilieri

MARTINESCU Gheorghe – PSD

ORZA Ana – PSD

ANDREI Dumitru – PSD

GHERAESCU Gheorghe – PSD

MOCANU Valentin – PSD

MURESAN Ioan – PNL

ION Nicolae – PNL